Uutiset

Helsinkiläisiin kouluihin viikottainen kasvisruokapäivä

Emma Karin (Vihr.) tekemä aloite hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 17.2. pitkän ja tunteita herättäneen keskustelun jälkeen äänin 47-35. Päätös tarkoittaa, että jatkossa yhtenä päivänä viikossa kouluissa on tarjolla vain lihatonta ruokaa. Myös Vegaaniliitto on osallistunut kampanjointiin kasvisruokapäivän puolesta olemalla mukana Valitse Vege –kampanjassa.  

Helsingin Sanomat, 17.2.2010.

Lihansyönti kasvattaa diabeteksen riskiä

Diabetologia-lehdessä julkaistu katsaus antaa lisää näyttöä lihansyönnin ja diabeteksen yhteydestä. Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä kaikkein eniten lihaa syövillä oli suurin riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Punaista lihaa syöneillä oli 21 prosentin ja jalostettua lihaa syöneillä 41 prosentin kasvanut sairastumisriski. Tutkimuksessa vertailtiin 12 aikaisemmasta tutkimuksesta saatuja tietoja.  

Aune D, Ursin G, Veierod MB. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009;52:2277-2287.

Soija alentaa kolesterolitasoa tyypin 2 diabeetikoilla

Journal of Nutrition –lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan soijaproteiinin nauttiminen saattaa auttaa tyypin 2 diabeetikoita alentamaan veren kolesterolitasoa. Soijaproteiinia nauttineiden koehenkilöiden LDL-kolesteroliarvojen eli niin sanotun pahan kolesterolin suhde HDL-kolesteroliin eli hyvään kolesteroliin pieneni merkittävästi enemmän kuin maitoproteiinia nauttineilla koehenkilöillä. Tutkimukseen osallistui 29 aikuista, jotka kärsivät tyypin 2 diabeteksestä. Korkealla kolesteroliarvolla on yhteys sydäntauteihin, ja diabeetikoille sydäntaudit saattavat olla yli kaksi kertaa haitallisempia kuin henkilöille, jotka eivät sairasta diabetestä. 

Pipe EA, Gobert CP, Capes SE, Darlington GA, Lampe JW, Duncan AM. Soy protein reduces serum LDL cholesterol and the LDL cholesterol:HDL cholesterol and apolipprotein B:apolipprotein A-1 ratios in adults with type 2 diabetes. J Nutr. 2009;139:1700-1706.

Lihan jättäminen pois ruokavaliosta parantaa mielialaa

American Public Health Associationin julkaiseman tutukimuksen mukaan sekasyöjät, jotka jättävät lihan kokonaan pois ruokavaliostaan, kokevat mielialansa kohentuvan. Arizona State Universityn tutkijat jakoivat tutkimushenkilöinä olleet 39 sekasyöjää kolmeen eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä ei tehnyt lainkaan muutoksia ruokavalioonsa, toinen ryhmä nautti kolmesta neljään kertaan viikossa kalaa mutta ei muuta lihaa, ja kolmas ryhmä jätti ruokavaliostaan pois kaiken lihan sekä kananmunat. Kasvissyöjäryhmä koki mielialansa kohentuvan esimerkiksi siten, että he jännittivät vähemmän. Muiden ryhmien testihenkilöt eivät sen sijaan kokeneet selviä muutoksia mielialassaan.

Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR. Restriction of flesh foods in omnivores improves mood: a pilot randomized controlled trial. Poster presented at: American Public Health Association's 137th Annual Meeting and Exposition; November 9, 2009:Philadelphia, PA.

Soija ei vaikuta mieshormoni testosteroniin

Tuore analyysi, joka julkaistaan Fertility and Sterility -lehdessä, osoittaa, että soijatuotteet tai soijaperäiset isoflavoni-lisät eivät vaikuta miesten testosteronitasoon. Tutkijat perehtyivät yli 50 hoitoryhmän tietoihin analyysiä varten. Soijatuotteet sisältävät fytoestrogeenejä, mukaan lukien isoflavoneja, joilla on heikkoja estrogeenin kaltaisia ominaisuuksia.

Muut tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että soijan kulutus pienentäisi sydäntautien ja joidenkin syöpätyyppien riskiä.  

Hamilton-Reeves JM et al. Clinical studies show no effects of soy protein or isoflavones on reproductive hormones in men: results of a meta-analysis. Fertil Steril. June 11, 2009.

Tutkimus: vegaaniruokavaliosta ei haittaa luustolle

Elinikäisellä vegaaniruokavaliolla ei näyttäisi olevan haittalista vaikutusta luustolle sekaruokavalioon verrattuna. Tähän tulokseen tulivat tutkijat, jotka vertailivat 105 vaihdevuotensa ohittaneen buddhalaisnunnan ja 105 sekaruokavaliota noudattavan naisen tietoja. Tutkijat analysoivat luun rakennetta lantiosta, niskasta ja muualta vartalosta. Lisäksi tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden ruokailutottumuksista kerättiin tietoa. Vegaaniryhmän kalsiumin sekä proteiinin saanti oli selvästi vertaisryhmää vähäisempää.    

Ho-Pham LT et al. Veganism, bone mineral density, and body composition: a study in Buddhist nuns. Osteoporos Int. 2009.

Savustetun ja säilötyn lihan kulutuksella yhteys leukemiaan

Breaking Medical Newsin julkaiseman tutkimuksen mukaan savustetun tai säilötyn lihan ja kalan käytöllä on yhteys riskiin sairastua leukemiaan, joka on yleisin lapsilla esiintyvä syöpätyyppi. Sen sijaan kasvisten ja tofun runsaampi käyttö näyttäisi vähentävän riskialttiutta. Taiwanissa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin 145 akuuttia leukemiatapausta 370:een koehenkilöön, jotka olivat iältään 2–20-vuotiaita. Arveltu syy leukemiariskiin piilee tutkimuksen mukaan vatsassa muodostuvissa karsinogeenisissa N-nitroso-yhdisteissä, joita muodostuu vatsassa syötäessä savustettua tai säilöttyä lihaa.

Liu C. et al. Cured meat, vegetables, and bean-curd foods in relation to childhood acute leukemia risk: A population based case-control study. BMC Cancer 2009;9:15.

Kanadan jokavuotinen hylkeiden joukkomurha täydessä vauhdissa

PETAn logo olympialaisilleMaailman suurin eläinoikeusjärjestö PETA kampanjoi voimakkaasti Kanadan jokavuotista hylkeiden joukkomurhaa vastaan. Painostuksen kohteena ovat etenkin Kanadan hallitus sekä olympiakomitea, joka valmistautuu järjestämään vuoden 2010 talviolympialaiset Kanadan Vancouverissa. 

Arviolta 340 000 hyljettä tullaan murhaamaan tänä keväänä Kanadassa niiden turkin tai hyljeöljyn vuoksi. Tappaminen tapahtuu joko ampumalla tai niin, että hylkeen pää murskataan kepillä.  

PETA. Urge the Olympic Committee to Help End the Canadian Seal Slaughter. 30.3.2009. http://getactive.peta.org/campaign/seal_hunt_09

Punaisen lihan syönti kasvattaa ennenaikaisen kuoleman riskiä

Yhdysvaltalaisen National Cancer Instituten tutkijoiden mukaan ihmisillä, jotka syövät runsaasti punaista tai prosessoitua lihaa, on suurin riski sairastua sydänkohtauksiin, syöpään ja muihin hengenvaarallisiin sairauksiin.

Rashmi Sinha tutkijaryhmineen selvitti noin 500 000:n, iältään 50–71 -vuotiaiden ihmisten terveystietoja ruokailutottumuksia ja elämäntapoja koskevalla kyselyllä. Tutkijaryhmä jakoi ihmiset lihankulutuksen mukaan viiteen luokkaan, joista eniten punaista lihaa kuluttavilla esiintyi muita enemmän yleistä kuolleisuutta, sydäntauteja ja syöpää. Lisäksi tutkijaryhmä arvioi, että 11 prosenttia miesten ja 16 prosenttia naisten ennenaikaisista kuolemista voitaisiin välttää, jos ihmiset vähentäisivät punaisen lihan kulutusta vähiten kuluttavan viidenneksen tasolle.

Maggie Fox, Reuters. Red meat raises risk of all kinds of death. 25.3.2009.

Kasvisruokavaliota noudattamalla voidaan saavuttaa säästöjä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lihansyönnistä kokonaan luopuminen tai sen minimoiminen on yksi merkittävimmistä teoista, joilla voi pienentää omaa ekologista jalanjälkeään. Kööpenhaminan ilmastokongressissa maaliskuussa 2009 esitettiin todisteita siitä, että lihasta luopumisella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Arvion mukaan jopa Kanadan ja Venäjän kokoinen alue yhteenlaskettuna vapautuisi kokonaan rehunviljelystä ja laidunkäytöstä, jos ihmiset siirtyisivät länsimaissa tyypillisistä lihansyöntimääristä kasvipainotteiseen ruokavalioon. 

Vapautuneelle maa-alalle voitaisiin istuttaa metsää, joka sitoisi merkittäviä määriä hiilidioksidia. Lisäksi ilmakehään vapautuisi huomattavasti vähemmän märehtijöiden tuottamaa metaania. Artikkelin mukaan jo pelkästään märehtijöiden lihan syömisestä luopumisella saavutetaan merkittäviä ekologisia ja taloudellisia etuja.  

Liioitellut kalan terveyshyödyt saattavat koitua ympäristölle haitaksi

Canadian Medical Association Journalin julkaiseman tutkimukseen mukaan kalansyönnin hyötyjä terveydelle on liioiteltu, ja tämä on verottanut kalapopulaatioita ja niiden elinalueita.    

British Columbian yliopistossa Yhdysvalloissa tehty tutkimus kertoo, että hallitukset ja teollisuus kehottavat ihmisiä syömään enemmän kalaa terveysvaikutusten nojalla. Samalla yhä suurempi osa kalasta pyydetään Afrikan rannikolla ja muilla alueilla, joilla ruuasta on pulaa. Lisäksi International Journal of Epidemiologyn mukaan ravitsemussuosituksissa ei ole otettu huomioon merten ekosysteemejä.    

Tutkija Daniel Pauly muistuttaa, että länsimaissa kala on vain yksi vaihtoehto muun ruoan joukossa, kun taas monissa kehitysmaissa kala saattaa olla ainut proteiinin lähde. Sen sijaan länsimaissa ylistettyjä kalaöljyn rasvahappoja voidaan saada myös kasvikunnan tuotteista.

Ajankohtaista kosmetiikka- ja vaatealalla kesä 2009

HCS-logoAnimalian ylläpitämän eläinkokeettoman kosmetiikan listalle on viimein saatu toinenkin kotimainen kosmetiikkamerkki (Lifehair Oy:n lisäksi), Valanni cosmetics. Sarjaan kuuluu muun muassa ihon- ja hiustenhoitotuotteita sekä mineraalimeikkejä. Tuotteet eivät myöskään sisällä mitään eläinperäistä. Eläinkokeettoman kosmetiikan listalle on päässyt lisäksi muitakin uusia tulokkaita. Ajankohtainen lista löytyy osoitteesta www.animalia.fi/kosmetiikkalista.  

Tutkimus: Kasvisruokavalio suojaa syövältä

Kasvisruokavalio näyttää suojaavan syöviltä, selviää tuoreesta brittitutkimuksesta. Yli 50 000 ihmisen tietoja analysoineen tutkimuksen mukaan ne, jotka eivät syö lihaa, sairastuvat huomattavasti harvemmin syöpään. Kasvissyöjillä syövät olivat ylipäätään harvinaisempia, mutta tutkimuksessa havaittiin yllättäen, että punaisen lihan syöntiin yhdistetyt paksu- ja peräsuolisyövät olivat kasvissyöjillä muita yleisempiä.

Länsimaisesta ruokavaliosta rintasyöpäepidemia Kiinaan

Tuoreen Journal of the National Cancer Institute -lehden mukaan Kiinassa on puhkeamassa rintasyöpäepidemia. Chinese National Family Planning and Reproductive Health Survey -kartoituksesta saatujen tietojen pohjalta tutkijat arvioivat, että rintasyöpien yleisyys, joka nykyisin on 10 - 60 tapausta 100 000 naista kohden, kasvaa yli sataan vuoteen 2021 mennessä.

Samaan aikaan International Journal of Cancer -lehdessä julkaistussa japanilaisessa tutkimuksessa on saatu lisätodisteita soijatuotteiden rintasyöpää ehkäisevästä vaikutuksesta. Tutkijat havaitsivat, että eniten soijatuotteita kuluttavilla naisilla oli noin 25 % alentunut rintaryöpäriski. Suojaava vaikutus rajoittui ER+, PR+ ja HER2- kasvaimiin.

Munansyönnillä yhteys tyypin 2 diabetekseen

Uuden tutkimuksen mukaan päivittäinen kananmunien kulutus lisää tyypin 2 diabeteksen todennäköisyyttä. Riski kasvoi naisilla 77 % ja miehillä 58 %. Tutkimuksessa oli mukana noin 57 000 miestä ja naista.

Djoussé L, Gaziano JM, Buring JE, Lee I. Egg consumption and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care. Published online ahead of print November 18, 2008. DOI: 10.2337/dc08-1271.

Maito ei laihduta

Uuden American Journal of Clinical Nutrition lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan maitotuotteilla ei ole vaikutusta aineenvaihduntaan tai painonhallintaan. Nestlen rahoittama sveitsiläinen tutkimus testasi hypoteesia jonka mukaan kalsiumin saannin lisääminen edesauttaisi laihtumista ainakin niille jotka eivät muuten saa riittävästi kalsiumia.

Tutkimukseen osallistujat ottivat 400 mg joko maitoperäistä kalsiumlisää tai placeboa kahdesti päivässä viiden viikon ajan. Eri jaksojen välissä oli 10 viikkoa taukoa. Mikään hoidoista ei aiheuttanut merkittävää vaikutusta lepoenergiankulutukseen tai painoon.

Bortolotti M, Rudelle S, Schneiter P, et al. Dairy calcium supplementation in overweight or obese persons: its effect on makers of fat metabolism. Am J Clin Nutr. 2008;88:877-85; Lanou A, Barnard ND. The dairy and weight loss hypothesis: an evaluation of the clinical trials. Nutr Rev. 2008;66:272-9.

Siipikarja ja liha ruokaperäisten infektioiden syynä

Patogeenisen C. jejuni -bakteerin aiheuttamista ihmisten sairauksista 97 % juontaa juurensa siipikarjasta ja muista lihan vuoksi pidettävistä eläimista kertoo Lancaster Universityn tutkijoiden tekemä tutkimus. Tutkijat analysoivat DNA:ta 1231 C. jejuni infektiotapauksesta Lancashiressä, Englannissa. Vain 3 % tapauksista taustalla oli ympäristön saastuminen tai villieläimet kun taas 97 % jäljitettiin maatiloilla kasvatettuihin kanoihin, karjaan ja lampaisiin. Tulokset viittaavat siihen, että karja on kehittyneissä maissa maha-suolitulehduksen tärkeimmän aiheuttajan ensisijainen taudin leviämisreitti. Pelkästään USA:ssa sen uskotaan tartuttavan vuosittain 2 - 3 miljoonaa ihmistä.

Wilson DJ, Gabriel E, Leatherbarrow AJ, et al. Tracing the source of campylobacteriosis. PLoS Genet. September 26, 2008;4(9):e1000203.

Sivut

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa