Suomalaiset karsastavat vielä kasvisruokavaliota

Asiasanat: 

Enemmistö suomalaisista ei toistaiseksi näe syytä siirtyä kasvisruokavalioon, ilmenee suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteita luotaavasta tutkimuksesta, jonka toteuttivat MTK, Maaseudun Sivistysliitto ja Ajatuspaja e2.

Tutkimuksessa pyydettiin ottamaan kantaa kasvisruokavalioon siirtymiseen eettisten, terveyssyiden ja ympäristösyiden perusteella. Noin seitsemäsosa vastaajista katsoi, että ihmisen tulisi siirtyä kasvisruokavalioon eettisistä syistä. Ympäristösyyt saivat kasvissyönnin perusteena hieman enemmän kannatusta, noin 23 prosenttia oli samaa mieltä väittämän kanssa. Terveyssyitä hyvänä perusteena kasvisruokavalioon siirtymisessä piti vajaa kolmannes.

Suhtautumisessa kasvisruokavalioon näkyivät myös sukupuolten väliset erot. Miehistä 51 prosenttia ja naisista 38 prosenttia asennoitui kriittisesti, kun kysyttiin kantaa eettisillä syillä perusteltuun kasvisruokavalioon.

Helsingin Sanomat 1.2.2013

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa