Soijan vastuullisuus on Suomessa heikkoa

WWF Suomen selvityksestä käy ilmi, että Suomeen tuodaan vuosittain 150-200 miljoonaa kiloa soijaa, josta arviolta vain noin 25 prosenttia on tuotettu vastuullisen tuotannon takaavien standardien mukaisesti. Raportti perustuu kyselyyn, joka lähetettiin 11:lle suomalaisen elintarvikeketjun keskeiselle toimijalle.

Suomeen tuodusta soijasta 85 prosenttia syötetään eläinten rehuksi. Vain kuusi prosenttia maailman soijasta tuotetaan suoraan ihmisten ravinnoksi. Valtaosa Suomeen tuodusta Soijasta tulee Brasiliasta. 

Vastuullisella soijan tuotannolla estetään tuotannon ongelmia, kuten metsäkatoa ja sitä kautta ilmastopäästöjen kasvua, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä sekä eroosiota. Vastuullisen tuotannon takaavat sertifikaatit ottavat huomioon sekä soijan tuotannon ympäristövaikutukset että viljelyn sosiaaliset vaikutukset. Uudessakaupungissa tänä vuonna toimintansa aloittava Pohjois-Euroopan suurin soijajalostamo Finnprotein on sitoutunut hankinnassaan 100 prosenttisesti sertifioituun soijaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

WWF: Soijan vastuullisuus on Suomessa vielä heikkoa 26.3.2013

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa