Lisää tutkimusnäyttöä lihansyönnin ja diabeteksen yhteydestä

Asiasanat: 

Tuore amerikkalaistutkimus toi uutta vahvistusta aiemmille tutkimustuloksille, joissa lihansyönnillä ja tyypin 2 diabeteksella on havaittu yhteys. Nimenomaan prosessoidun lihan syönti on korreloinut kasvaneen diabetesriskin kanssa. Nyt julkaistu tutkimus vahvisti, että myös käsittelemätön punainen liha lisää diabetesriskiä.

Tutkijat analysoivat kolmen suuren seurantatutkimuksen tuloksia ja yhdistivät tiedot meta-analyysiksi, joka käsitti yhteensä yli 400 000 henkeä ja yli 28 000 diabetestapausta. Meta-analyysin tulos oli yhteneväinen kolmen seurantatutkimuksen havaintojen kanssa. Päivittäinen 100 g annos käsittelemätöntä, punaista lihaa lisäsi diabetesriskiä 19 %. Prosessoitu punainen liha lisäsi riskiä 51 % jo 50 g päivittäisellä määrällä. Tutkijat laskivat myös, että yhden liha-annoksen korvaaminen esimerkiksi pähkinöillä, vähärasvaisilla maitotuotteilla tai täysjyväviljalla vähentää diabetesriskiä 16–35 %. Lihan korvaamista palkokasveilla ei selvitetty tässä tutkimuksessa.

Lihavuus ja liikkumattomuus ovat tärkeimpiä tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä, mutta myös ravintotekijöillä on suuri rooli. Tutkijat pohtivat useita syitä, mitkä voisivat selittää havaitun yhteyden lihansyönnin ja diabeteksen välillä. Yksi syy saattaa olla lihan hemirauta, joka on voimakas pro-oksidantti. Elimistön suurilla rautavarastoilla onkin havaittu yhteys kasvaneeseen diabetesriskiin. Myös lihan nitraateilla, nitriiteillä ja natriumilla voi olla vaikutusta. Erityisesti prosessoitu liha sisältää runsaasti näitä kaikkia. Nitraattia ja nitriittiä käytetään parantamaan säilyvyyttä. Elimistössä ne voivat muuttua nitrosoamiineiksi, jotka saattavat olla haitallisia haiman insuliinia tuottaville soluille. Lihansyönnillä ja ylipainon kertymisellä on tutkimuksissa havaittu myös yhteys, mikä voi osaltaan selittää lisääntynyttä diabetesriskiä runsaasti punaista lihaa syövillä.

American Journal of Clinical Nutrition 2011;94:1088-96.

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa