Kasvisruokavaliota noudattamalla voidaan saavuttaa säästöjä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Asiasanat: 

Lihansyönnistä kokonaan luopuminen tai sen minimoiminen on yksi merkittävimmistä teoista, joilla voi pienentää omaa ekologista jalanjälkeään. Kööpenhaminan ilmastokongressissa maaliskuussa 2009 esitettiin todisteita siitä, että lihasta luopumisella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Arvion mukaan jopa Kanadan ja Venäjän kokoinen alue yhteenlaskettuna vapautuisi kokonaan rehunviljelystä ja laidunkäytöstä, jos ihmiset siirtyisivät länsimaissa tyypillisistä lihansyöntimääristä kasvipainotteiseen ruokavalioon. 

Vapautuneelle maa-alalle voitaisiin istuttaa metsää, joka sitoisi merkittäviä määriä hiilidioksidia. Lisäksi ilmakehään vapautuisi huomattavasti vähemmän märehtijöiden tuottamaa metaania. Artikkelin mukaan jo pelkästään märehtijöiden lihan syömisestä luopumisella saavutetaan merkittäviä ekologisia ja taloudellisia etuja.  

Matthew McDermott: Vegetarian Diet could Cut Climate Change Mitigation Costs by 70 %, If Enough Of us Make the Switch. Treehugger.com. 25.3.2009. http://www.treehugger.com/files/2009/03/vegetarian-diet-could-cut-climate-change-mitigation-costs-by-70-percent.php?dcitc=weekly_nl

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa