Kasviproteiinista apua ylipainon torjunnassa

Tuoreen belgialaisen tutkimuksen mukaan ruokavalion kasviproteiinit auttavat hillitsemään ylipainoa ja liikalihavuutta. Vastaavasti ruokavalion eläinproteiinit saattavat puolestaan kasvattaa painoindeksiä. Tulokset julkaistiin ravitsemusalan tiedejulkaisu British Journal of Nutritionissa.

Gentin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin belgialaisten ravinnosta saamia proteiinimääriä sekä erityisesti kasvi- ja eläinproteiinien määrän yhteyttä ylipainoon ja liikalihavuuteen. Ylipainon riski näytti tutkimuksen mukaan olevan pienempi niillä naisilla ja miehillä, joiden saamassa ravinnossa kasviproteiinien määrä oli suuri. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kasviproteiinit saattavat olla tärkeässä asemassa taisteltaessa ylipainoa ja liikalihavuutta vastaan.

Tutkimuksen mukaan miehillä, joiden ruokavalio sisältää paljon eläinproteiineja, on suurempi riski ylipainoon kuin vähän eläinproteiineja nauttivilla. Eläinproteiinien runsaalla saannilla näyttää tutkimustulosten perusteella olevan merkittävä vaikutus painoindeksin kasvamiseen etenkin yli 60-vuotiailla. 

Kasviproteiinien runsas nauttiminen sen sijaan näyttää pienentävän painoindeksiä erityisesti nuorilla (15-18-vuotiaat) ja aikuisilla (19-59-vuotiailla). Samansuuntaisia tuloksia on saatu muutamissa aikaisemmissa, eri maissa tehdyissä tutkimuksissa.

Ruoasta saatavat proteiinit vaikuttavat ylipainoon säätelemällä energiansaantia, laskemalla verenpainetta ja kolesteroliarvoja sekä lisäämällä kylläisyyden tunnetta. Tutkimuksen mukaan keskimääräinen ruokavaliosta saatava proteiinimäärä on 72 grammaa päivässä, josta suurin osa eli 47 grammaa saadaan eläinperäisistä ruoka-aineista. Suurin eläinperäisen proteiinin lähde on liha. Eläinperäisiä proteiineja saadaan lisäksi maitotuotteista. Kasviproteiineja saadaan keskimäärin 25 grammaa päivässä ja ne tulevat pääasiassa viljatuotteista.

Tutkimukseen kohderyhmänä olivat 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat Belgian kansalaiset. 

Lin Y. ym.: Plant and animal protein intake and its association with overweight and obesity among the Belgian population. British Journal of Nutrition (2011), 105, 1106-1116.

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa