Kasviperäinen D2-vitamiini yhtä tehokas kuin eläinperäinen D3

Eläinperäistä D3-vitamiinia on pidetty kasviperäistä D2-vitamiinia tehokkaampana. Esimerkiksi Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee suosimaan D3-vitamiinivalmisteita.

Amerikkalaiset tutkijat selvittivät kummankin D-vitamiinimuodon imeytymistä D-vitamiinilla täydennetystä appelsiinimehusta verrattuna D-vitamiinivalmisteisiin. Tuloksena oli, että D2 nosti yhtä tehokkaasti elimistön D-vitamiinitasosta kertovaa veren 25-hydroksivitamiini-D-pitoisuutta, kuin D3-vitamiini. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut D2- ja D3-vitamiiniryhmän välillä. D-vitamiinitason nousu oli myös samansuuruista riippumatta siitä, saatiinko vitamiini täydennetystä appelsiinimehusta vai vitamiinipilleristä. 

Tutkimukseen osallistui 105 iältään 18–79 -vuotiasta henkilöä. Heistä 64 % kärsi D-vitamiinin puutteesta tutkimuksen alkaessa. Jos veren 25-hydroksivitamiini-D-pitoisuus oli alle 20 ng/ml, henkilö luokiteltiin puutteesta kärsiväksi. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti viiteen ryhmään (plasebo, D2-vitamiini mehussa, D3-vitamiini mehussa, D2-vitamiinivalmiste ja D3-vitamiinivalmiste).

Biancuzzo RM ym. Fortification of orange juice with vitamin D2 or vitamin D3 is as effective as an oral supplement in maintaining vitamin D sataus in adults. American Journal of Clinical Nutrition 2010; 91:1621-6.

Biancuzzo RM & Holick MF. Reply to S Lanham-New et al. American Journal of Clinical Nutrition 201;92:999-1000.

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa