Eläinten kloonaus ruokaketjussa aiotaan kieltää EU:ssa viideksi vuodeksi

Asiasanat: 

Eläinten kloonaaminen elintarviketuotantoa varten tulisi keskeyttää viideksi vuodeksi, ehdottaa Euroopan komissio. Komissio aikoo lisäksi keskeyttää tilapäisesti myös kloonattujen tuotantoeläinten käytön ja niistä peräisin olevien elintarvikkeiden myynnin.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli kertoi toivovansa, että uuselintarvikkeita koskevan ehdotuksen käsittelyssä päästään eteenpäin, kun neuvosto, parlamentti ja komissio hyväksyvät nyt esitetyn raportin kloonauksesta ruokaketjussa. Hänestä uuselintarvike-ehdotus edistää merkittävällä tavalla kuluttajansuojaa ja innovointia.

Komissaari Dallin mukaan Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat toivoneet, että EU linjaisi tästä tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvästä asiasta. Komissaari tähdensi, että kloonausta saisi edelleen käyttää esimerkiksi tutkimukseen, uhanalaisten lajien säilyttämiseen ja eläinten käyttöön lääkkeiden valmistuksessa. 

EU:ssa klooneista saatujen tuotteiden tuontia, kauppaa ja käyttöä säännellään yleisellä EU-lainsäädännöllä. Tanska on ainoana EU-maana asettanut kansallisen kiellon eläinten kloonaamiselle kaupallisiin tarkoituksiin. Eräissä unionin ulkopuolisissa maissa kloonausta käytetään jo siitoseläinten tuotannossa. Iso-Britanniassa paljastui tänä vuonna, että ruokaketjuun oli päätynyt luvatta useiden EU:n ulkopuolelta tuotujen, Britanniassa kasvatettujen kloonieläinten maitoa ja lihaa.

Ruokatieto, 22.10.2010.

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa