Hämeenkyröläinen maitotila marraskuussa 2013. Kuva: Oikeutta eläimille -yhdistys.

Hämeenkyröläinen maitotila marraskuussa 2013. Kuva: Oikeutta eläimille -yhdistys.

Eläintehtaat-kampanja herättelee eläinten oikeuksiin

Kuva: Oikeutta eläimille -yhdistys

Oikeutta eläimille -yhdistys julkaisi jälleen uusia kuvia ja videoita suomalaisilta eläintuotantotiloilta. Eläintehtaat.fi-sivustolla herätellään ihmisiä ajattelemaan ristiriitaista eläinsuhdettaan: toiset eläimet nähdään arjessa ja lain puitteissa esimerkiksi lemmikkeinä, toiset taas tuotantoeläiminä. Useimmiten eläinten älyllisiä kykyjä, yksilöllisyyttä ja tietoisuutta ei tunnusteta, joka johtaa eläinten pitämiseen pikemmin koneina kuin tuntevina olentoina: "Sen välillä mitä tiedämme eläimistä ja miten kohtelemme niitä on valtava kuilu."

Lue lisää osoitteesta Eläintehtaat.fi.

Kuva: Hämeenkyröläinen maitotila marraskuussa 2013.

Vegaiassa esitetyt näkemykset eivät edusta Vegaaniliitto ry:n kantaa ellei näin nimenomaisesti ole mainittu.

Vegaaniliitto Facebookissa